Zalety pozyskania pozwolenia na budowę przez zewnętrzną firmę

Zalety pozyskania pozwolenia na budowę przez zewnętrzną firmę

Dla wszystkich inwestycji polegających na budowie, rozbudowie, nadbudowie, odbudowie lub przebudowie obiektów konieczne jest pozwolenie na budowę. Wyjątkiem są jedynie obiekty wymienione w Art. 29 Prawo budowlane. Procedura uzyskania pozwolenia wymaga zgromadzenia wielu dokumentów, i jest dość czasochłonna. Może potrwać nawet kilka miesięcy, i niejednokrotnie wymaga więcej niż jednorazowego kontaktu z jednostką wydającą pozwolenie. Dlatego wielu inwestorów decyduje się na powierzenie tego zadania firmie zewnętrznej.

 

Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę

 

Udzielając pełnomocnictwa do złożenia w swoim imieniu wniosku o pozwolenie na budowę firmie zewnętrznej inwestor wyłącza się z konieczności przygotowania niezbędnych dokumentów, co jemu, jako osobie niedoświadczonej w tym procesie mogłoby zająć naprawdę dużo czasu. Firma zewnętrzna gromadzi więc odpowiednie dokumenty, do których należą:

  • projekt budowlany, składający się z 3 części: projektu zagospodarowania terenu lub działki, projektu architektoniczno - budowlanego oraz projektu technicznego, wraz z wymaganymi pozwoleniami, opiniami i decyzjami,
  • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • oświadczenie inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością,
  • potwierdzenie uprawnień budowlanych projektanta i wpisania go na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
  • oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu i możliwości przyłączenia go do istniejącej sieci ciepłowniczej.

Wznoszenie obiektów specjalistycznych, albo położonych na szczególnych terenach wymaga czasami jeszcze dodatkowych dokumentów, ale te informacje są dobrze znane wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej i inwestor nie musi sobie tym zawracać głowy.

W przypadkach kiedy to konieczne, do wypełnionego wniosku o pozwolenie na budowę dołącza się jeszcze potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (a konieczne jest to m.in. gdy wniosek w imieniu inwestora składa firma zewnętrzna jako jego pełnomocnik) i wówczas wniosek wraz kompletem niezbędnych dokumentów składany jest osobiście, listownie lub elektronicznie we właściwej jednostce administracyjnej jak np. starostwo powiatowe lub urząd wojewódzki. Mają one 65 dni na wydanie pozwolenia, które również w imieniu inwestora odebrać może upoważniona przez niego firma zewnętrzna.

 

Zalety powierzenia uzyskania pozwolenia na budowę przez firmę zewnętrzną

 

Dzięki zleceniu uzyskania pozwolenia na budowę firmie zewnętrznej cały proces przygotowawczy może zostać znacznie zoptymalizowany. Posiada ona bowiem z reguły gruntowną wiedzę na temat jakości wymaganych przez urzędy dokumentów, dzięki czemu inwestor unika wezwań do poprawy lub uzupełnienia wniosku. Doświadczona firma zewnętrzna jeszcze przed złożeniem wniosku będzie w stanie wskazać wymagające poprawy niedociągnięcia, dzięki temu braki i nieprawidłowości dokumentacyjne w ogóle nie pojawią się w urzędzie.

Ten sposób postępowania to również oszczędność pieniędzy, których inwestor nie wyda na samodzielne, z reguły dłuższe i bardziej pracochłonne postępowanie przygotowawcze.

Na ogół urzędy pracują w tych samych godzinach, w których swoje obowiązki służbowe realizuje zlecający inwestycję, przygotowując i składając wniosek samodzielnie inwestor musiałby odrywać się od swoich codziennych obowiązków służbowych, a do tego tracić czas na przejazdy, oczekiwanie w kolejkach i szukanie odpowiedniego biura w odpowiednim urzędzie, podczas kiedy firma zewnętrzna robi to w swoich godzinach pracy. Zlecenie jej tego procesu oszczędzi inwestorowi stresu i straty czasu.

Specjaliści ds. inwestycji dużej sieci handlowej mówią:

"Zawsze korzystamy z usług firmy zewnętrznej składając wniosek o pozwolenie na budowę. W przeciwnym wypadku nasza inwestycja z pewnością wystartowałaby z opóźnieniem."

Najnowsze wpisy

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet | Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2024 fubtech.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.