Prowadzenie i pozyskanie pozwolenia na budowę

Pozwolenie na budowę - prowadzenie procedur

<h2>Pozwolenie na budowę - prowadzenie procedur</h2>

Planując realizację inwestycji budowlanej - bez znaczenia czy chcesz zbudować pojedynczy dom, czy też całe osiedle mieszkaniowe, gdy nosisz się z zamiarem wybudowania hali przemysłowej - stalowej lub murowanej, przetwórni warzyw lub owoców, mroźni albo chłodni, magazynu, punktu świadczenia usług dla ludności albo jesteś inwestorem wznoszącym obiekty handlowe, kulturalne czy użyteczności publicznej, to pierwszym Twoim krokiem przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na placu budowy będzie pozyskanie pozwolenia na budowę.

 

Oczywiście nie musisz tego robić samodzielnie. Nasza firma budowlana FubTech oferuje kompleksowe usługi budowlane - jest do Twojej dyspozycji i może w Twoim imieniu poprowadzić wszystkie procedury prowadzące do pozyskania pozwolenia na budowę.

 

Możemy przejąć od Ciebie następujące zadania związane z pozyskaniem pozwolenia na budowę:

  • przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia budowlanego wraz z koniecznymi załącznikami,
  • nadzorowanie rejestracji i formalnej weryfikacji wniosku - jeśli jest on nieprawidłowy lub niekompletny, urząd wzywa do usunięcia braków w określonym terminie - nasza firma zadba o to, aby korekta została wykonana skutecznie i terminowo,
  • weryfikacja prawidłowego ustalenia stron postępowania administracyjnego,
  • odebranie decyzji o pozwoleniu na budowę i opieczętowanego, wypełnionego odpowiednio przez organ wydający dziennika budowy.

 

Przekonaj się jak sprawnie z naszą pomocą pozyskasz wszystkie decyzje administracyjne i finalnie uzyskasz pozwolenie na budowę z firmą FubTech.

Pozyskanie pozwolenia na budowę - kompleksowa obsługa formalności

<h2>Pozyskanie pozwolenia na budowę - kompleksowa obsługa formalności</h2>

Pozyskanie pozwolenia na budowę przez naszą firmę ma tę ogromną zaletę, że jest dla Ciebie usługą kompleksową.

 

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego wnioskowi o wydanie pozwolenia na budowę towarzyszyć musi bardzo szeroki zestaw załączników. Tak więc wypełnienie wniosku to jedno, ale przygotowanie i skompletowanie załączników jest bardzo często skomplikowanym i czasochłonnym procesem.

 

Możesz więc powierzyć pozyskanie pozwolenia na budowę obiektu nam i mieć pewność, że cała procedura administracyjna będzie zrealizowana prawidłowo i kompetentnie. Gwarantuje to nasza wiedza i doświadczenie w zakresie pozyskiwania pozwoleń na budowę.

 

Przygotujemy dla Ciebie projekt budowlany, na który składają się: projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany. Jeśli Twoja inwestycja realizowana jest w sąsiedztwie drogi krajowej lub wojewódzkiej – uzyskamy niezbędne zgody i pozwolenia na zjazd na te drogi. Wykonamy badania geotechniczne gruntu oraz, w razie konieczności wykonamy operat o obszarze oddziaływania obiektu. Oprócz tego skompletujemy oczywiście wszystkie pozostałe wymagane załączniki, aby zagwarantować, że wynikiem złożonego w Twoim imieniu wniosku będzie pozwolenie na budowę.

 

Skorzystaj z usług firmy budowlanej FubTech, skomplikowane procedury administracyjne są dla nas proste i zrozumiałe. Z nami pozyskasz pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego lub innego obiektu w sposób sprawny i bezproblemowy.

Jak współpracujemy?

1.
krok

Pierwszy kontakt

W ramach rozmowy telefonicznej lub spotkania omówione zostaną wymagania klienta.

2.
krok

Konsultacja techniczna

Spotkanie z klientem na żywo lub w formie zdalnej celem omówienia wszelkich niezbędnych kwestii technicznych.

3.
krok

Oferta

Przygotowanie oferty na podstawie konsultacji technicznej z uwzględnieniem potrzeb klienta oraz z wykorzystaniem optymalnych rozwiązań.

4.
krok

Podpisanie umowy

Po zaakceptowaniu oferty ustalone zostaną warunki realizacji inwestycji, co skutkować będzie podpisaniem stosownych umów.

5.
krok

Realizacja

- Doradztwo prawne i finansowe specjalistów na etapie przygotowania inwestycji mające na celu właściwe działania prawno-gospodarcze oraz ukształtowanie bezpiecznego finansowania i harmonogramu dla Inwestora.

- ustalenie budżetu to podstawa właściwego harmonogramu finansowo-rzeczowego. Nasi eksperci zweryfikują założenia, tak aby uniknąć błędów podczas tworzenie harmonogramu finansowego, kamieni milowych i płatności za prace. Dzięki powyższemu Inwestor uniknie zbędnych wydatków i zyska oszczędności - zarówno te finansowe, jak i organizacyjne

- Sporządzanie Tworzenie wniosków o uzyskanie warunków zabudowy / analiza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- wykonanie badań geotechnicznych pod planową inwestycję,

- Zespół geodezyjny opracuje dokumentacje geodezyjne zarówno przed przystąpieniem do projektowania, jak również te obsługujące bieżące działania budowy.

- uzyskanie w imieniu Inwestora  pozwolenia na budowę. Nadzór  procedury formalno-prawnej na etapie przygotowania inwestycji, współpraca z wybranym biurem architektonicznym w trakcie tworzenia projektu, reprezentacja Inwestora przed instytucjami administracyjnymi oraz organami kontrolnymi,

- Analizy harmonogramów finansowo-rzeczowych

Skontaktuj się z nami

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet | Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2024 fubtech.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.