Obowiązki generalnego wykonawcy na budowie

Obowiązki generalnego wykonawcy na budowie

Decyzja o zatrudnieniu generalnego wykonawcy to dla inwestora oszczędność czasu i pieniędzy, oraz niejednokrotnie również możliwość zapewnienia sobie spokoju i przestrzeni na realizację swojego podstawowego zadania, jakim jest prowadzenie dochodowego biznesu. Aby jednak decyzja ta faktycznie przyniosła spodziewane korzyści, konieczny jest przemyślany wybór tego usługodawcy, oraz podpisanie z nim dobrze skonstruowanej umowy, która jasno określi obowiązki wykonawcy i odpowiednio zabezpieczy interesy inwestora.

 

Kryteria wyboru generalnego wykonawcy

 

Na ogół generalny wykonawca to firma budowlana, która wybierana jest przez inwestora w drodze przetargu. W zapytaniu ofertowym określane są dość szczegółowo kryteria, jakie powinna ona spełnić, alby inwestor zdecydował się właśnie na nią.

Najbardziej kluczowym czynnikiem powinno być doświadczenie w pełnieniu funkcji generalnego wykonawcy. Warto, aby było ono udokumentowane przykładami prowadzonych przez niego inwestycji np. poprzez przedstawione portfolio albo referencje klientów. To pomoże się inwestorowi upewnić, że wykonawca jest specjalistą właśnie w tej dziedzinie, której on potrzebuje. Pozwoli to nie zatrudnić np. wykonawcy specjalizującego się w obiektach sportowych do wznoszenia osiedla domów jednorodzinnych.

Konieczne jest również sprawdzenie, czy ta firma oferuje pełen zakres usług budowlanych i montażowych, czy też zamierza posiłkować się podwykonawcami. Nie każdy inwestor sobie tego życzy, a żaden nie chciałby być tym faktem zaskoczony w trakcie realizacji budowy. Tak samo ważny jest zespół pracowników generalnego wykonawcy - chodzi zarówno o ich ilość, jak i specjalizację. Powinien on także posiadać odpowiednie zaplecze sprzętu budowlanego i środków transportu, oraz potrafić zaproponować fachowe doradztwo w zakresie technologii i materiałów.

 

Obowiązki firmy pełniącej rolę generalnego wykonawcy na budowie

 

Jak wspomniano we wstępie, istnieje konieczność zawarcia umowy z generalnym wykonawcą i na ogół jest to umowa na roboty budowlane. Radca prawny opiniujący umowy o generalne wykonawstwo radzi:

"W tego typu umowie należy bardzo szczegółowo opisać obowiązki jakie ma wykonywać generalny wykonawca, jego odpowiedzialność i zasady udzielenia przez niego gwarancji na całość prac będących przedmiotem umowy."

Jego podstawowym obowiązkiem jest wzniesienie obiektu w uzgodnionym terminie, przy zachowaniu zgodności z projektem, przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej. W zależności od zakresu i momentu włączenia się generalnego wykonawcy do realizacji inwestycji, jego zadania mogą znacznie się różnić między poszczególnymi inwestycjami.

Zakładając, że przystępuje do pracy w chwili, kiedy projekt jest już gotowy, do jego obowiązków mogą należeć:

 • dopełnienie formalności w celu uzyskania pozwolenia na budowę na podstawie uzyskanych od inwestora pełnomocnictw,
 • przygotowanie kosztorysu wykonawczego,
 • opracowanie harmonogramu prac,
 • zabezpieczenie placu budowy,
 • wybór dostawców i zorganizowanie dostaw materiałów na plac budowy,
 • organizacja pracy swoich pracowników i ewentualnych podwykonawców w sposób sprawny i bezpieczny,
 • dostępnienie koniecznych do realizacji prac maszyn i urządzeń,
 • realizacja prac budowlanych, montażowych i instalacyjnych z najwyższą starannością w zakresie jakości i terminowości,
 • kontrola prawidłowości prowadzonych robót, zgłaszanie i naprawa ewentualnych usterek,
 • prowadzenie na bieżąco kompletnej dokumentacji budowlanej,
 • przygotowanie wybudowanego obiektu do odbioru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Zatrudnienie generalnego wykonawcy pozwala na sprawne przeprowadzenie inwestycji, ale oprócz tego oznacza szereg innych korzyści dla inwestora. Warto rozważyć włączenie go do pracy przy wznoszonych budynkach i budowlach.

Najnowsze wpisy

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet | Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2024 fubtech.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.