Jakie korzyści wynikają z zatrudnienia inwestora zastępczego?

Jakie korzyści wynikają z zatrudnienia inwestora zastępczego?

Inwestor zastępczy to osoba lub firma, która działając na zlecenie inwestora bezpośredniego przejmuje określone przez niego obowiązki, a tym samym zwalnia go od konieczności ciągłego angażowania się w realizację inwestycji. W zależności od zakresu opisanego w umowie o zastępstwo inwestycyjne, może go zastępować w całym procesie inwestycyjnym, albo tylko na budowie. Inwestor zastępczy zobowiązany do takiej współpracy z wykonawcami, aby inwestycja była zrealizowana zgodnie z projektem, budżetem i w wyznaczonym terminie.

 

Obowiązki inwestora zastępczego podczas realizacji inwestycji

 

Zadania inwestora zastępczego wynikają z art. 18 Ustawy Prawo Budowlane i zobowiązują go do zadbania o to, aby:

  • opracowany został projekt budowlany,
  • powołany został kierownik budowy,
  • sporządzony został BIOZ (plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia),
  • roboty budowlane zostały zrealizowane i odebrane,
  • w przypadkach kiedy to konieczne powołany został inspektor nadzoru budowlanego.

Inwestor zastępczy zobowiązany jest również do dopilnowania takiego przebiegu procesu inwestycyjnego, aby na każdym jego etapie zapewnione zostały najwyższe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Aby mógł on skutecznie wypełniać swoje zobowiązania wynikające z umowy powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje z dziedziny projektowania i budownictwa, oraz otrzymać od inwestora bezpośredniego stosowne pełnomocnictwa. Powinna również zostać opracowana procedura obiegu i zatwierdzania dokumentacji zarówno projektowej, jak i tej dotyczącej bezpośrednio budowy, z której jasno wynika, które dokumenty inwestor zastępczy może przygotowywać samodzielnie, a które musi uzgadniać z inwestorem bezpośrednim.

Poza sprawami jakości, terminowości i bezpieczeństwa budowy inwestor zastępczy zobowiązany jest również do nadzorowania jej kosztów. Nie wolno mu ponosić wydatków nieuzasadnionych i nieużytecznych.

 

Korzyści wynikające z zaangażowania inwestora zastępczego w procesie budowy

 

Powołanie inwestora zastępczego jest bardzo wygodną formą prowadzenia inwestycji. Szczególne korzyści przynosi to inwestorom bezpośrednim, którzy nie posiadają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w zakresie budownictwa i związanych z nim formalności, oraz nie dysponują odpowiednią ilością czasu, żeby często bywać na budowie.

Dzięki włączeniu w proces inwestycyjny inwestora zastępczego oszczędzić można pieniądze, ponieważ tego typu firmy na ogół prowadzą kilka inwestycji jednocześnie, są więc poważnym partnerem zakupowym dla dostawców materiałów budowlanych. Dzięki temu mogą one otrzymywać lepsze warunki zakupu, dotyczące zarówno ceny jak i terminu płatności.

Firma prowadząca zastępstwo inwestycyjne pomoże również zapewnić terminowość na budowie. Dzięki specjalistycznej wiedzy budowlanej jest w stanie szybko zidentyfikować "wąskie gardła" w procesie, prowadzące do przestoju lub źle realizowane prace grożące koniecznością rozbiórki i naprawy, i odpowiednio wcześnie im zapobiegać, aby nie doprowadziły one do opóźnień.

Inwestor zastępczy jest w stanie także odpowiednio reagować na niebezpieczne sytuacje, warunki i zachowania, które mogłyby doprowadzić do wypadku albo zagrożenia życia i zdrowia. Jego zatrudnienie jest więc działaniem zwiększającym bezpieczeństwo na budowie.

Najnowsze wpisy

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet | Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2024 fubtech.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.