Inwestor zastępczy

Inwestor zastępczy - kompleksowa usługa

<h2>Inwestor zastępczy - kompleksowa usługa</h2>

Osoby zlecające wznoszenie obiektów mieszkalnych, przemysłowych, handlowych lub usługowych nie zawsze posiadają dostateczną wiedzę z zakresu prac budowlanych, pozwalającą na podejmowanie decyzji związanych z budową oraz kontrolą poszczególnych etapów prac.

 

W wielu przypadkach inwestor nie zatrudnia pracowników, którzy mogliby być odpowiedzialni za takie zadania. W takich właśnie sytuacjach nasza firma budowlana FubTech oferuje kompleksową usługę, jaką jest pełnienie roli inwestora zastępczego.

 

W ramach umowy z inwestorem będziemy nadzorować realizację robót budowlanych na każdym etapie procesu budowlanego. Zadbamy o ich płynny przebieg i dołożymy wszelkich starań, aby dokumentacja budowy była kompletna i prawidłowa.

 

Oddajemy w tym celu do Twojej dyspozycji zespół naszych pracowników, posiadających wymagane przepisami kwalifikacje i wieloletnią praktykę w wypełnianiu obowiązków jako inwestor zastępczy.

 

Współpracę z inwestorem możemy rozpocząć już przy tworzeniu projektu budowlanego, jak i kolejnych etapach procesu inwestycyjnego - np. po przekazaniu wykonawcy placu budowy. Zawarcie z nami umowy o zastępstwo inwestycyjne to idealne rozwiązanie na zabezpieczenie Twoich interesów, kiedy nie jesteś w stanie osobiście angażować się w budowę.

 

Nasza firma budowlana FubTech posiada zespół doświadczonych fachowców, którzy zadbają o prawidłową realizację prac w zakresie budowlanym, elektrycznym, hydraulicznym, wentylacyjnym i każdym innym związanym ze wznoszoną przez Ciebie nieruchomością.

 

Jako inwestor zastępczy nasza firma w imieniu inwestorów uczestniczy każdego dnia w powstawaniu budynków i budowli mieszkalnych, produkcyjnych, magazynowych, usługowych, placówek medycznych, edukacyjnych, kulturalnych i obiektów użyteczności publicznej.

 

Przekonaj się, jak wiele obowiązków możemy przejąć od Ciebie jako inwestor zastępczy i jak wiele czasu zyskasz wówczas dla swojego biznesu.

Inwestor zastępczy - zakres obowiązków

<h2>Inwestor zastępczy - zakres obowiązk&oacute;w</h2>

Inwestor zastępczy zakres obowiązków powinien mieć określony w umowie o zastępstwo inwestycyjne. W zależności od umowy, może on być bardzo różny - inny jeśli uczestniczy w realizacji inwestycji od samego początku i inny, jeśli wkracza dopiero w kolejnym etapie.

 

Nasza firma budowlana FubTech oferuje kompleksowy zakres usług. Do inwestora zastępczego należy:

 • współpraca przy tworzeniu i uzgadnianiu projektu ,
 • organizacja przetargu na wykonawstwo generalne,
 • rejestracja dziennika budowy i zgłoszenie rozpoczęcia prac,
 • przekazanie dokumentacji i placu budowy wykonawcy,
 • nadzorowanie zgodności realizowanych prac z wykonawcami robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • kontrola wykonania i odbioru robót budowlanych oraz jakość użytych materiałów,
 • uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych,
 • wskazywanie wad i potwierdzaniu ich usunięcia,
 • naliczanie kar umownych lub odszkodowań,
 • nadzorowanie warunków BHP i ochrony przeciwpożarowej,
 • sprawdzanie rozliczeń, zgłaszanie zapotrzebowania na środki finansowe,
 • organizowanie narad roboczych,
 • reprezentowanie inwestora przed organami administracyjnymi,
 • uczestnictwo w odbiorach końcowych wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji i opinii,
 • pozyskanie pozwolenia na użytkowanie,
 • rozliczenie końcowe inwestycji,
 • archiwizacja kompletnej dokumentacji i korespondencji związanej z inwestycją.

 

To Ty decydujesz, kiedy włączasz nas do swojej inwestycji i od którego z wyżej wymienionych punktów rozpoczynamy świadczenie dla Ciebie usług jako inwestor zastępczy.

Jak współpracujemy?

1.
krok

Pierwszy kontakt

W ramach rozmowy telefonicznej lub spotkania omówione zostaną wymagania klienta.

2.
krok

Konsultacja techniczna

Spotkanie z klientem na żywo lub w formie zdalnej celem omówienia wszelkich niezbędnych kwestii technicznych.

3.
krok

Oferta

Przygotowanie oferty na podstawie konsultacji technicznej z uwzględnieniem potrzeb klienta oraz z wykorzystaniem optymalnych rozwiązań.

4.
krok

Podpisanie umowy

Po zaakceptowaniu oferty ustalone zostaną warunki realizacji inwestycji, co skutkować będzie podpisaniem stosownych umów.

5.
krok

Realizacja

- Wsparcie klienta w zakresie pozyskania ofert cenowych od Wykonawców, negocjacje w imieniu Inwestora  umów z wykonawcami.

- ustalenie budżetu to podstawa właściwego harmonogramu finansowo-rzeczowego. Nasi eksperci zweryfikują projekt, tak aby uniknąć błędów podczas tworzenie harmonogramu finansowego, kamieni milowych i płatności za prace. Dzięki powyższemu Inwestor uniknie zbędnych wydatków i zyska oszczędności - zarówno te finansowe, jak i organizacyjne

- W trosce o bezpieczeństwo budowy i jej terminowe zakończenie, na życzenie Inwestora zostanie opracowany plan BIOZ i warunki BHP, za których realizację odpowiedzialny będzie Wykonawca.

- koordynacja i nadzór nad pracami Wykonawców / Generalnego Wykonawcy. Bieżące raportowanie o postępie prac.

- prace prowadzone są w ścisłej współpracy z klientem, który na bieżąco informowany jest o ich postępach.

Skontaktuj się z nami

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet | Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2024 fubtech.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.