Inspektor nadzoru

Nadzór inwestorski – pełna kontrola realizacji inwestycji

<h2>Nadz&oacute;r inwestorski &ndash; pełna kontrola realizacji inwestycji</h2>

Inwestor na ogół nie jest w stanie przebywać na placu budowy tak często, jak wymagałby tego postęp prac budowlanych. W większości przypadków nie posiada też specjalistycznej wiedzy dotyczącej branży budowlanej.

 

Idealnym rozwiązaniem dla niego jest skorzystanie z usługi jaką jest nadzór inwestorski. Polega ona na powierzeniu kontroli i odbiorów na poszczególnych etapach budowy osobie pełniącej rolę inspektora nadzoru budowlanego.

 

Nasza firma budowlana FubTech oferuje nadzór inwestorski, który pozwoli na skuteczne zabezpieczenie Twoich interesów w trakcie całego procesu zgodnie z przepisami prawa budowlanego - od akceptacji projektu do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

 

Projektujemy obiekty budowlane i wykonujemy kompleksową realizację inwestycji. Posiadamy więc odpowiednią wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje aby objąć obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie:

 • osiedli mieszkaniowych, bloków, domów jednorodzinnych, "bliźniaków" i szeregowców,
 • murowanych i stalowych hal produkcyjnych wszystkich branż,
 • kompleksów handlowych i usługowych,
 • magazynów i centrów logistycznych,
 • budynków użyteczności publicznej,
 • szpitali i placówek medycznych,
 • obiektów kultury i sztuki.

 

Niezależnie więc, czy wznosisz firmę produkującą odzież, elektronikę albo maszyny, czy też budujesz mroźnię, przechowalnię warzyw, owoców albo ryb. Jesteśmy do dyspozycji, aby w Twoim imieniu kontrolować wszystko co dzieje się na placu budowy w zakresie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru budowlanego – dbanie o interesy inwestora

<h2>Inspektor nadzoru budowlanego &ndash; dbanie o interesy inwestora</h2>

Nasza firma budowlana FubTech działając w ramach nadzoru inwestorskiego reprezentuje interesy inwestora w trakcie realizacji budowy.

 

Doświadczony pracownik naszej firmy ze stosownymi uprawnieniami staje się pełnoprawnym uczestnikiem procesu budowlanego. Inspektor nadzoru budowlanego posiadać musi uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wiedzę techniczną oraz praktykę zawodową dostosowaną do stopnia skomplikowania robót budowlanych.

 

Inspektor nadzoru budowlanego posiada nieograniczone uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i pełni je w imieniu i na rzecz inwestora.

 

Warunkiem koniecznym do objęcia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego jest także przynależność do izby samorządu zawodowego i posiadanie aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC inspektora nadzoru budowlanego).

 

Dysponując uprawnieniami wszystkich branż, fachową wiedzą i doświadczeniem z zaangażowaniem wykonujemy obowiązki inspektora nadzoru, polegające na:

 • kontroli zgodności powstającego obiektu z projektem budowlanym,
 • kontroli i późniejszy odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających,
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót,
 • czuwaniu nad prawidłową kolejnością prac,
 • próbach i odbiorach technicznych,
 • rozliczaniu kosztów budowy.

 

Inspektor nadzoru budowlanego w czasie pełnienia swoich obowiązków podlega tylko i wyłącznie inwestorowi. W trakcie realizacji trudnych etapów prac z jego wiedzy i doświadczenia skorzystać może jednak również wykonawca.

 

Uczestnictwo naszego inspektora nadzoru budowlanego przynosi korzyści obu uczestnikom procesu budowlanego. Sprawdź, jak płynnie i sprawnie przebiegać będzie Twoja inwestycja gdy realizować będziemy pełny nadzór inwestorski nad projektem.

Jak współpracujemy?

1.
krok

Pierwszy kontakt

W ramach rozmowy telefonicznej lub spotkania omówione zostaną wymagania klienta.

2.
krok

Konsultacja techniczna

Spotkanie z klientem na żywo lub w formie zdalnej celem omówienia wszelkich niezbędnych kwestii technicznych.

3.
krok

Oferta

Przygotowanie oferty na podstawie konsultacji technicznej z uwzględnieniem potrzeb klienta oraz z wykorzystaniem optymalnych rozwiązań.

4.
krok

Podpisanie umowy

Po zaakceptowaniu oferty ustalone zostaną warunki realizacji inwestycji, co skutkować będzie podpisaniem stosownych umów.

5.
krok

Realizacja

- Wsparcie klienta w zakresie pozyskania ofert cenowych od Wykonawców, negocjacje w imieniu Inwestora  umów z wykonawcami.

- ustalenie budżetu to podstawa właściwego harmonogramu finansowo-rzeczowego. Nasi eksperci zweryfikują projekt, tak aby uniknąć błędów podczas tworzenie harmonogramu finansowego, kamieni milowych i płatności za prace. Dzięki powyższemu Inwestor uniknie zbędnych wydatków i zyska oszczędności - zarówno te finansowe, jak i organizacyjne

- W trosce o bezpieczeństwo budowy i jej terminowe zakończenie, na życzenie Inwestora zostanie opracowany plan BIOZ i warunki BHP, za których realizację odpowiedzialny będzie Wykonawca.

- koordynacja i nadzór nad pracami Wykonawców / Generalnego Wykonawcy. Bieżące raportowanie o postępie prac.

Skontaktuj się z nami

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet | Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2024 fubtech.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.